Дизайнери на уеб страницата

Серен Сезгин

Информационен актуализатор

Серен Сезгин

Серен Сезгинова Чакърова уч-ка от 12в клас;
ГПЧЕ "Екзарх Йосиф";
гр.Разград

Уеб дизайнер

Любомир Владимиров

Любомир Владимиров уч-к от 12в клас;
ГПЧЕ "Екзарх Йосиф";
гр.Разград

Любомир Владимиров